Інерція Антоніми


Інерція Антоніми Іменник форми

  • рух, рухливість, мобільність, діяльності, зміни, жвавість.

Інерція Синоніми