Імунітет Антоніми


Імунітет Антоніми Іменник форми

  • відповідальності, сприйнятливість, уразливості, експозиції, відкритість, схильні несс, нахилу, відповідальність.

Імунітет Синоніми