Імпульс Антоніми


Імпульс Антоніми Іменник форми

  • інерції, нерухомість, пасивності, бездіяльності, відпочинку.

Імпульс Синоніми